Bine ati venit pe Salubris.ro! Unde ne găsești?

Coordonatele societății Salubris SA

 • adresa: Șoseaua Națională nr. 43, cod 700237, Iași – ROMÂNIA
 • cod fiscal: RO 14816433
 • număr Registrul Comerţului: J22/836/2002
 • capital social subscris și vărsat 3.061.400 lei
 • conturi bancare:
  • Trezoreria Iaşi: RO85 TREZ 4065 069X XX00 0955
  • BRD-GSG Iaşi: RO51 BRDE 240S V129 5232 2400
  • ING Bank Iaşi: RO97 INGB 0014 0000 2953 8911
  • Unicredit Tiriac Iaşi: RO14 BACX 0000 0004 3018 1000
  • BRD Iaşi Debit Direct: RO24 BRDE 240S V773 6668 2400
  • BCR Iaşi: RO16 RNCB 0175 0209 1301 0001
  • CEC Bank Iaşi (TB): RO68 CECE IS01 30RO N080 1819
  • Raiffeisen Bank Iaşi: RO16 RZBR 0000 0600 1350 2505
  • BCR Iasi Debit Direct: RO86 RNCB 0175 0209 1301 0002
  • BRD Iasi (ROBO, net): RO21 BRDE 240S V883 5975 2400
  • Banca Transilvania Iași: RO70 BTRL RONC RT0V 1370 3401
  • Banca Transilvania Iași(DD): RO87 BTRL RONI NCS0 0077 5302
  • Banca Transilvania Iași(Robo Net): RO17 BTRL RONI NCS0 0077 5301
  • Banca Transilvania Iași: RO43 BTRL RONC RT0V 1370 3402

Modalități de comunicare

Servicii oferite telefonic

 • furnizarea de informatii privind:
  • formalitatile necesare pentru încheierea/ modificarea/ rezilierea unui contract, si referitor la contracte in derulare, facturi emise
  • formalitatile necesare pentru colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor rezultate din construcții si demolari
  • modalitatea corecta de colectare si depozitare separata a deseurilor
  • obţinerea avizului de salubritate
 • preluarea sesizărilor / reclamatiilor de orice natură

Audiențe

Orice beneficiar al serviciilor oferite de societate, angajați sau colaboratori, în nume propriu sau prin reprezentanţi legali, are dreptul să solicite audienţe la conducerea societăţii.

Programul acestor audiente este: JOI – ora 08:00

Înscrierea se realizează fie în baza completării unui formular de înscriere tip Fișa de audiență la Biroul Relaţii cu Publicul, fie telefonic, caz în care completarea formularului va fi efectuată de un angajat din cadrul biroului sus menționat, în numele utilizatorului.

Pe Fișa de audiență, solicitantul trebuie să menționeze clar motivul înscrierii în audienţă. In cazul în care speța menționată de solicitant este complexă și necesită o documentare prealabilă la nivelul conducerii societății, se recomadă înscrierea în audiență cu cel puțin 24 de ore înainte de ziua în care se susține audiența.

În condițiile în care, din motive obiective, problema discutată în cadrul audienței necesită un timp mai mare de analiza, verificări si solutionare, situatia se va comunica în scris solicitantului, pe adresa de corespondență.