Bine ati venit pe Salubris.ro! Unde ne găsești?

SOCIETATEA SALUBRIS S.A. organizeaza SELECTIE pentru ocuparea postului de:

                         1 (un) operator comercial pe perioada nedeterminata

CERINTELE PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURILOR SUNT:

– minim studii medii;

– abilitati de utilizare PC;

– corectitudine;

– abilitati de comunicare scrise si orale;

– relationare interpersonala;

– promptitudine si eficienta in efectuarea lucrarilor;

– adaptabilitate, flexibilitate si creativitate;

– disponibilitate la program prelungit;

– capacitate de invatare permanenta;

– spirit de initiativa;

– bun organizator, energic;

– asumarea responsabilitatilor;

– capacitatea de analiza;

– capacitatea de lucru in echipa;

– dispus la activitati zilnice pentru deplasare in teritoriu;

ATRIBUTII OPERATOR COMERCIAL-CONTRACTARE:

-Încheie contracte de prestări servicii de salubritate cu toate tipurile de beneficiari: agenţi economici, instituții publice, asociaţii de locatari/proprietari, populație asociată și populaţie neasociată (gospodării), respectând procedura operațională  specifică serviciului contractare PO-08.

-Încheie acte adiţionale la contract, tuturor categoriilor de beneficiari, atunci când apar modificări faţă de cele declarate anterior.

-Actualizează contractele conform legislației în vederea menţinerii echilibrului contractual la toate tipurile de beneficiari din zona de care răspunde precum și din toată aria de delegare a serviciului.

-Monitorizează zona de care răspunde în vederea reglementării contractuale și cu soluționarea tuturor problemelor care apar privind derularea contractelor.

-Identifică în teren beneficiarii fără contract de prestări servicii de salubritate, din zona de care răspunde, îi informează despre obligativitatea contractării serviciului şi apoi efectuează toate demersurile necesare finalizării procesului de contractare cu aceştia;

-Notifică beneficiarii care nu dețin contract și celor cu contracte neactualizate;

-Intocmeste liste cu beneficiari fără contract către Poliția Locală sau către alte autorități competente în vederea reglementării contractuale sau pentru a obține datele necesare impunerii la taxa de salubritate;

-Intocmeste liste cu beneficiari fără contract, în vederea impunerii la taxa de salubritate;

-Transmite cǎtre Secţia 1DSU note de serviciu cu informări privind asigurarea serviciului la beneficiarii care au întocmit contracte sau sunt impuși la taxă de salubritate sau la care au intervenit modificǎri ale graficului de colectare stabilit în contract, încetarea prestării, amplasarea/înlocuirea/ ridicarea unităților de înmagazinare, etc.

-Monitorizează beneficiarii din zona de care răspunde pentru depistarea celor care şi-au încetat activitatea și face demersurile necesare pentru sistarea facturării si/sau pentru scoaterea de la impunere taxă, după caz;

-Întocmeşte referate de constatare când, în urma verificărilor din teren sau la cererea beneficiarilor se solicită rezilierea contractului, modificări privind volumul contractat sau a modului de asigurare a serviciului, amplasare/ridicare recipiente, stare recipiente, etc;

-Raporteazǎ zilnic şefului de serviciu activitatea desfăşurată pe teren în ziua precedentă;

-Propune soluţii de eliminare a unor deficienţe sesizate în teren, şefului de serviciu;

-Colaboreazǎ cu șefii de formație (controlorii) din zona de care rǎspunde;

-Consultǎ baza de date și arhiva electronică ELO..

-Actualizeazǎ (culege date) permanent baza de date cu contracte noi/actualizate, acte adiționale, cu date noi la contracte sau pentru impunere ori scoatere de la taxă, reziliere/suspendare contracte, etc, în baza documentelor întocmite (acces sistem integrat ASISRIA: modul UA-modificare);

-Arhivează toate contractele de prestări servicii, acte adiționale precum şi toată corespondenţa purtată cu toate categoriile de beneficiari;

-Oferă informaţii în scris, e-mail, direct sau telefonic tuturor beneficiarilor care solicită informaţii specifice serviciului;

-Verifică, soluționează și răspunde la adresele, sesizări şi reclamaţii repartizate, în maxim 30 de zile, conform legislaţiei, dacă nu există altă rezoluţie a şefilor ierarhici.

-Participă la identificarea, evaluarea, gestionarea şi revizuirea riscurilor afente activităţii serviciului contractare şi, după caz, propune măsuri de îmbunătăţire a gestionării acestora;

-Tehnoredactează tabele, grafice, adrese, situaţii (și din „Rapoarte ASISRia”) necesare desfăşurării activităţii în cadrul serviciului;

ETAPELE DE DESFASURARE A SELECTIEI SUNT:

Proba scrisa si interviul se va desfasura la Sediul Societatii in data de 11.10.2023 ora 0900.

Cererile de candidatura completate si depuse la registratura societatii  vor fi insotite de urmatoarele documente:

  -CV (model european),

– copie carte de identitate,

– copie act studii,

– adeverinta de la medicul de familie

Descrierea postului, tematica si bibliografia pentru sustinerea probelor este afisata la Sediul Societatii, et. 2 sau pe site-ul societatii.

Termenul limita de depunere a candidaturilor este data de 10.10.2023

Informatiile suplimentare pot fi obtinute prin telefon 0232/276244-int.106, la sediul societatii din Soseaua Nationala nr.43, Compartiment Resurse Umane sau de pe site-ul www.salubris.ro

Utilizam module cookie pentru a va oferi cea mai buna experienta pe site-ul nostru. Puteti afla mai multe despre modulele cookie pe care le folosim sau le dezactivati in setari. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings