Bine ati venit pe Salubris.ro! Unde ne găsești?

 • REGULAMENT (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (Text cu relevanță pentru SEE);
 • Legea 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
 • Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor
 • Legea nr.53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr.26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.G. nr.2/2021 privind depozitarea deșeurilor;
 • O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr.195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr.92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr.745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
 • H.G. nr.1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr.1.061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
 • H.G. nr.246/2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice;
 • H.G. nr.942/2017 privind aprobarea Planului național de gestionare a deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista națională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri;
 • Ordinul A.N.R.S.C. nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul A.N.R.S.C. nr.640/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile de salubrizare, precum şi de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deşeurilor şi a taxelor de salubrizare;
 • Hotarârea Consiliului Local nr.239/24.06.2002 privind înființarea S.C. SALUBRIS S.A;
 • Hotărârea Consiliului Local nr.153/2013 privind instituirea taxei speciale de salubritate;
 • Hotărârea Consiliului Local nr.73/2018 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de salubrizare aferent Sistemului de Management Integrat al deșeurilor în județul Iași, revizuit;
 • Hotarârea Consiliului Local nr.186/30.05.2022 privind aprobarea Studiului de oportunitate în ceea ce privește modalitatea de gestiune a serviciului public de salubrizare în Municipiul Iași, stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de salubrizare în Municipiul Iași, modificarea Regulamentului serviciului de salubrizare al Municipiului Iași precum și aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al Municipiului Iași;

Utilizam module cookie pentru a va oferi cea mai buna experienta pe site-ul nostru. Puteti afla mai multe despre modulele cookie pe care le folosim sau le dezactivati in setari. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings