Bine ati venit pe Salubris.ro! Unde ne găsești?

Informații privind sistemul de management integrat calitate, mediu, S.S.M.

Serviciile organizaţiei incluse în S.M.I.

Societatea Salubris S.A. a implementat şi menţine un sistem integrat de management al calităţii, mediului şi SSM conform ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, si ISO 45001:2018, care cuprinde urmatoarele activităţi: salubrizare menajeră şi stradală inclusiv deszăpezire, administrare depozite de deşeuri şi recuperare materiale reciclabile sortate.

Domeniul de certificare:

la sediul social, Şoseaua Naţională nr. 43, Iasi : activităţi de salubrizare menajeră şi stradală inclusiv deszăpezire, administrare depozite de deşeuri şi recuperare materiale reciclabile sortate (activităţi proprii de birou pentru societate – aferente codurilor CAEN menţionate la cele 3 puncte de lucru) ;

la punctul de lucru din str. Aurel Vlaicu nr. 76, Iaşi (baza de producţie): activităţi de salubrizare menajeră şi stradală inclusiv deszăpezire (coduri CAEN: 2511, 2529, 4520, 3811, 8129, 4941, 5210) ;

la punctul de lucru din sat Ţuţora (Depozit conform de deşeuri) : administrare depozite de deşeuri şi recuperare materiale reciclabile sortate (coduri CAEN : 3700, 3821, 3832, 4677) ;

la punctul de lucru din stradela Grădinari nr. 26, Iaşi (Centrul Municipal de Colectare): colectare deşeuri şi recuperare materiale reciclabile sortate(coduri CAEN : 3811, 3812, 3832, 4677).

Rezultatele intenționate ale S.M.I.

Menţinerea şi imbunătăţirea S.M.I. în conformitate cu cerinţele standardelor de referinta: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, si ISO 45001:2018;

Furnizarea cu consecvenţă de servicii care satisfac cerinţele clienţilor şi cele de reglementare;

Dezvoltarea organizaţiei pe baze solide, pentru asigurarea sustenabilităţii şi competitivităţii afacerii;

Eficientizarea şi creşterea nivelului calitativ al serviciilor;

Imbunătățirea sistemului de management al calităţii, a performanței de mediu şi de S.S.M.;

Creşterea gradului de satisfacţie a clienţilor;

Indeplinirea obligaţiilor de conformare cu cerinţele legale în domeniul mediului şi de S.S.M.;

Indeplinirea obiectivelor în domeniul mediului şi S.S.M.

Aşteptări şi necesităţi care devin obligaţii de conformare pentru organizaţie

Respectarea clauzelor contractuale privind volumul şi calitatea furnizării serviciului,

Respectarea legislaţiei din domeniul mediului şi S.S.M.,

Protecţia datelor cu caracter personal,

Alte clauze convenite între părţi pentru orice contract de furnizare produse şi/ sau servicii.

Aşteptările şi necesităţile relevante ale părţlor interesate

Acţionarul şi Consiliul de administraţie : profitabilitate durabilă şi transparenţa deciziilor;

Clienţii (persoane fizice şi juridice): preţul serviciilor, respectarea clauzelor contractuale privind volumul şi calitatea furnizării serviciului, respectarea legislaţiei din domeniul mediului, protecţia datelor cu caracter personal;

Furnizorii de produse/ servicii/ lucrari, şi parteneri: respectarea clauzelor contractuale, continuitatea relaţiei ;

Angajații/ lucrătorii și alte persoane care lucrează în numele organizaţiei şi Sindicatul SINDSAL Iaşi : siguranţa la locul de muncă, mediu de lucru adecvat, recunoaştere şi recompensare, comportare etică în relaţiile reciproce ;

Autorităţi publice: N.R.S.C.U.P., A.P.M., G.N.M., A.R.M.D., I.S.U., autorităţi de reglementare fiscala – A.N.A.F./direcţia de impozite şi taxe locale, etc : conformare cu cerinţele legale şi de reglementare inclusiv în domeniul mediului şi S.S.M.

Conducerea organizaţiei a asigurat resursele necesare funcţionării în condiţii de eficacitate a S.M.I., asigură un mediu corespunzător pentru operarea proceselor, este preocupată de respectarea partenerilor de afaceri şi propriilor angajaţi.

S.M.I. aplicat în organizaţie este descris, implementat corespunzător conform cerinţelor standardelor de referinţă şi este eficace, iar domeniul de certificare este adecvat activităţilor desfăşurate în organizaţie.

S.M.I. conform ISO 9001:2015, ISO 14001 :2015, ISO 45001 :2018 din organizaţia Salubris SA este implementat, menţinut şi îmbunătăţit.

Declarația de politică și angajamentul managementului în domeniul calității, mediului, sănătății și securității în muncă pentru anul 2022 Sistemul de Management Integrat (S.M.I.) implementat în societatea Salubris S.A. cuprinde activitățile de salubrizare menajeră și stradală inclusiv deszăpezire, precum și activitățile de administrare depozite de deșeuri și recuperare materiale reciclabile sortate. Misiunea societății Salubris S.A. este asigurarea unor servicii moderne și performante de salubrizare a localităților și management al deșeurilor. >> Citește întregul document
>> Certificate ISO 9001: 2015 >> Certificate ISO 14001: 2015 >> Certificate ISO 45001: 2018