Bine ati venit pe Salubris.ro! Unde ne găsești?

 • Hotărârea Consiliului Local nr. 73/2018 privind aprobarea Regulamentului aferent sistemului de management integrat al deseurilor in judetul Iași, revizuit;
 • HG 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016 2020;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 125/2015 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Municipiului Iași;
 • Ordinul ANRSC nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor;
 • Legea nr.178/2013 privind emisiile industrial;
 • H.G. nr.870/2013 privind aprobarea Strategiei nationale de gestionare a deseurilor 2014 2020;
 • Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 150/2012, privind prelungirea contractului de concesiune prin incredintare directa a gestiunii serviciului de salubrzare a Municipiului Iasi nr. 90970/2007;
 • Legea nr. 211/2011, privind regimul deseurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 1.061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;
 • H.G. nr. 745/2007, pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 491/2007, privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a Municipiului Iași, în mod direct, Societății Salubris S.A, prin contract de concesiune cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr.246/2006 privind aprobarea Strategiei nationale privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice;
 • Ordinul ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;
 • Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților cu modificari si completari ulterioare;
 • Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 621/2005, privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • H.G. nr. 349/2005, privind depozitarea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • O.U.G. nr. 195/2005, privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • H.G. nr. 1470/2004, privind aprobarea Strategiei nationale de gestionare a deseurilor si a Planului national de gestionare a deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 republicata privind Codul Muncii;
 • H.G. nr.856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase;
 • Hotărârea Consiliului Local nr.239/2002 privind înființarea Societății Salubris S.A;
 • H.G. nr. 123/2002 - Normă metodologică de aplicare a Legii nr. 544/200; privind liberul acces la informațiile de interes public;
 • O.G. nr. 21/2002, privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 • Legea nr. 31 /1990 societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;