Acord pentru colectarea separată deșeurilor – clienţii care locuiesc în gospodării individuale (case)

Pot beneficia de tariful scăzut la serviciile de salubritate beneficiarii care au în dotare recipienți (proprii sau furnizați de operatorul de salubritate) pentru depozitarea deșeurilor municipale (pe care le predau operatorului de salubritate) și care asigură precolectarea separată a deșeurilor pe doua fluxuri: flux deșeuri reciclabile şi flux deșeuri altele decât cele reciclabile.

În acest sens beneficiarii trebuie să completeze şi să transmită la Salubris, ACORDUL de mai jos

descărcați aici ACORDUL ==>

Angajaţii Salubris vor verifica compoziţia deşeurilor colectate separat de clienţi și vor aplica pe pubele marcajul “CONFORM” sau “NECONFORM”.

Beneficiarii a căror pubele vor fi marcate numai cu inscripția CONFORM și au completat ACORD-ul, vor beneficia automat de tariful redus pentru luna respectivă.

Clienţii care nu vor completa şi transmite acest ACORD, vor achita tariful aferent colectării în amestec a deşeurilor.