Bine ati venit pe Salubris.ro! Unde ne găsești?

SOCIETATEA SALUBRIS S.A. ORGANIZEAZA SELECTIE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR:                   

– OPERATORI COMERCIALI  - pentru Biroul Contractare – incheiere contracte comerciale cu beneficiarii serviciilor de salubritate

CERINTELE SI TEMATICA PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURILOR SUNT :

- minim studii medii certificate cu diploma de bacalaureat

- cunostinte operare PC

- loialitate fata de angajator

- corectitudine

- abilititati de comunicare scrise si orale

- relationare interpersonala

- promptitudine si eficienta in efectuarea lucrarilor

- adaptabilitate

- flexibilitate si creativitate

- bun organizator, initiator, energic

- asumarea responsabilitatilor

-capacitatea de analiza si sinteza

- capacitate de lucru in echipa si in conditii de stress

ATRIBUTII OPERATOR COMERCIAL-CONTRACTARE:

-Încheie contracte de prestări servicii salubritate cu agenţii economici, instituții publice, asociaţii de locatari/proprietari, populaţie neasociată, respectând procedura de lucru specifică PO08

- Întocmeşte referate de constatare a unor aspecte atunci când le constată în urma verificărilor din teren sau la cererea beneficiarilor când solicită modificări privind cantitatea contractată

- Încheie si reinnoieste contracte cu beneficiarii, conform contractului cadru aprobat de ANRSC;

- Întocmeste acte adiţionale la contract tuturor categoriilor de beneficiari atunci când apar modificări faţă de cele declarate anterior

- Identifică în teren beneficiarii fără contract de prestări servicii de salubritate, îi informează despre obligativitatea contractării serviciului şi apoi efectuează toate demersurile necesare finalizării procesului de contractare cu aceştia

- Notifică beneficiarii care nu dețin contract și celor cu contracte neactualizate

- Întocmeste liste cu beneficiari fără contract către Poliția Locală sau la alte autorități competente în vederea reglementării contractuale și/sau pentru a obține datele necesare impunerii la taxa specială de salubritate

- Întocmeste liste cu beneficiari fără contract și o comunică la DEFPL Iași în vederea impunerii la taxa de salubritate

- Întocmeste liste cu beneficiarii care nu mai au activitate ori care si-au reglementat situația contractuală și o comunică la DEFPL Iași în vederea scoaterii de la impunere de la taxa de salubritate

- Transmite cǎtre Secţia 1DSU note de serviciu cu informări privind asigurarea serviciului la beneficiarii care au întocmit contracte sau sunt impuși la taxă de salubritate sau la care au intervenit modificǎri ale graficului de colectare stabilit în contract, încetarea prestării, amplasare/înlocuire/ridicarea unităților de înmagazinare, etc.

- Monitorizează beneficiarii din zona de care răspunde pentru depistarea celor care şi-au încetat activitatea în vederea sistării facturării si/sau scoaterii de la impunere la taxa, după caz

- Întocmeşte referate de constatare a unor aspecte atunci când le constată în urma verificărilor din teren sau la cererea beneficiarilor când solicită modificări privind cantitatea contractată

- Propune soluţii de eliminare a unor deficienţe sesizate în teren

- Colaboreazǎ cu controlorii din zona de care rǎspunde

- Consultǎ baza de date; (acces sistem integrat ASISRIA: modul UA-consultare-modificare)

- Actualizeazǎ permanent baza de date cu date/informații de la contracte noi/actualizate, acte adiționale, suspendare/reziliere contracte, cu date noi pentru impunere ori scoatere de la taxa de salubritate, date pentru stabilirea graficului de colectare, date care stau la baza întocmirii graficului de prestare (rutare) cât și pentru procesul de facturare

- Arhivează fizic și electronic toate contractele de prestări servicii precum şi actele adiționale cu toate categoriile de beneficiari

- Actualizează arhiva electronică precum și pe cea fizică.(ELO)

- Oferă relaţii în scris, oral, pe email sau telefonic tuturor beneficiarilor

- Verifică, soluționează și răspunde la adresele, sesizări şi reclamaţii repartizate, în maxim 30 de zile, conform legislaţiei, dacă nu există altă rezoluţie a şefilor ierarhici

- Tehnoredactează tabele, grafice, adrese, situaţii (și din „Rapoarte ASISRIA”) necesare desfăşurării activităţii în cadrul biroului

ETAPELE DE DESFASURARE A SELECTIEI SUNT:

Proba scrisa si interviul se vor desfasura la sediul unitatii in data de 17.07.2023, ora  1000

Cererile de candidatura completate vor fi depuse la registratura societatii  pana la data de 14.07.2023 si  vor fi insotite de urmatoarele documente:

CV( model european), copie de pe cartea de identitate, copie de pe actul de studii, adeverinta de la medicul de familie.

 Informatii suplimentare pot fi obtinute prin telefon 0232/276244, int.106, la sediul societatii din Sos.Nationala, nr.43, Compartiment Resurse Umane sau de pe sit-ul societatii.

Utilizam module cookie pentru a va oferi cea mai buna experienta pe site-ul nostru. Puteti afla mai multe despre modulele cookie pe care le folosim sau le dezactivati in setari. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings